Privatlivspolitik

Sådan behandler vi persondata hos Dansk Installations Teknik Service A/S

Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på hvordan vi hos Dansk Installations Teknik Service A/S behandler dine personoplysninger. Det er vigtigt for os, at du er bevidst om hvilke oplysninger der indsamles og behandling af disse.

Dansk Installations Teknik Service A/S behandler som dataansvarlige oplysninger om kunder, samarbejdspartnere og leverandører.

Dansk Installations Tekniks Service A/S privatlivspolitik er udarbejdet efter gældende lovgivning i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Oplysningerne behandles på baggrund af forordningens art. 6, stk. 1 lit. a, b og f.

Kontaktoplysninger

De juridiske enheder som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:

Dansk Installations Teknik  A/S 

Bøgebjergvej 56
5672 Broby

CVR. 38272896
huse@dit.as
Telefon: +45 63 63 22 92

Dansk Installations Teknik Projekt A/S

Knullen 6
5260 Odense S

CVR. 26825490
projekt@dit.as
Telefon: +45 66 10 22 90

Dansk Installations Teknik – Service A/S

Knullen 6
5260 Odense S

CVR. 41580364
service@dit.as
Telefon: +45 62 63 22 90

Virksomhederne har udpeget en medarbejder som intern persondataansvarlig. Skulle du have spørgsmål til håndtering af dine persondata, kan du kontakte Anita Rasmussen på ar@dit.as eller på telefon +45 51 59 55 06

Behandling af persondata

Typer af oplysninger

De personoplysninger vi hos Dansk Installations Teknik behandler om dig, afhænger af din tilknytning, men oplysningerne vil hovedsagelig være navn, adresse, telefonnummer, mail, virksomhedsnavn, CVR.nr., konto og betalingsoplysninger.

Langt de fleste oplysninger modtager vi direkte fra dig, men i visse tilfælde kan det komme fra samarbejdspartnere i samtykke med dig.

Formål

Dansk Installations Teknik behandler oplysningerne om dig som kunde, samarbejdspartner eller leverandør, for retsligt at kunne udføre indgået aftale.

Opbevaring og videregivelse

Hos Dansk Installations Teknik opbevarer vi dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for det formål hvortil oplysningerne behandles. Når det for Dansk Installations Teknik ikke længere er nødvendigt for formålet at opbevare oplysningerne slettes disse.

Dansk Installations Teknik vil i visse tilfælde videregive dine oplysninger til tredje part som f.eks. forsyningsselskaber, offentlige instanser eller andet for retsligt at kunne opfylde forpligtelser over for dig.

Dansk Installations Teknik vil herudover ikke videregive oplysninger til andre, medmindre Dansk Installations Teknik er forpligtiget til retsligt at videregive disse.

Dine rettigheder

Behandler Dansk Installations Teknik dine oplysninger, har du som registreret en række rettigheder:

  • Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt eller sletning af dine oplysninger
  • Du har ret til at modsætte dig behandling af dine oplysninger
  • Sker behandlingen på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Dog vil tilbagekaldelsen ikke have betydning på behandling af oplysninger fortaget inden tilbagekaldelsen
  • Retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Du kan altid indgive klage til www.datatilsynet.dk

Ændringer

Dansk Installations Teknik forholder sig retten til at opdatere og ændre i nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Opdateret den 3. marts 2021